• Rozsah péče

  Rozsah služeb, které jsou poskytnuty v rámci domácí péče, jsou dány aktuálním zdravotním stavem a rozsahem zdravotních výkonů, které jsou lékařem/klientem vyžadovány.
 • Komplexní přístup

  Poskytujeme běžnou základní domácí péči s důrazem na kvalitní ošetřovatelství, ale také odborně náročnou péči o komplikované stavy, jako jsou tracheostomovaní pacienti, pacienti s PEG, klienti na domácí umělé plicní ventilaci, apod. Pro naše klienty jsme schopni zajistit také fyzioterapii v domácím prostředí.

 • Tým specialistů

   

  Spolupracujeme s nejzkušenějšími odborníky pro všechny oblasti poskytované péče. Jedná se o základní ošetřovatelský personál, všeobecné sestry, sestry se specializacemi jako je ARIP, fyzioterapeuty a další. Možné je také zprostředkování konzultací s lékaři různých oborů, např. ARO, interní obory, neurologie, ortopedie.

 • Naši klienti

  U nás nezáleží na věku. Mezi našimi klienty naleznete děti, dospívající i seniory. Flexibilně jsme schopni přizpůsobit se každému pacientovi dle jeho individuálních potřeb a náš zkušený personál pro Vás zajistí bezpečí a kvalitní péči.
   
 • Odborný personál

  Ošetřovatelský personál a zdravotní sestry mají kvalifikaci samostatně vykonávat jakékoliv zdravotnické úkony v domácím prostředí. Pravidelná konzultace s ošetřujícím lékařem je nezbytnou součástí procesu. Péči zajišťuje lékař se specializovanou způsobilostí v daném oboru medicíny. Zajišťujeme také v případě požadavku psychologickou pomoc.
 • Zdravotní péče

  Domácí zdravotní péči poskytujeme na základě indikace lékaře (přijetím potvrzeného poukazu na vyšetření/ošetření DP 06) nebo na základě dohody mezi klientem, jeho zástupci a naší agenturou.
   
  • Péče hrazená ze zdravotního pojištění - na základě potvrzeného poukazu ošetřujícím či praktickým lékařem.
  • Péče hrazená samotným pacientem nebo jinak než z prostředků zdravotního pojištění
 • Každodenní konzultace

  Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na naší telefonní lince.